Om Montessoristugan

Montessoristugans förskola ligger i Gessie och drivs som en ekonomisk förening. Vi startade 2007 och är 3 st styrelsemedlemmar. Alla tre arbetar i barngrupp. Vi har även 3 anställda, totalt 6 st pedagoger. Barnantalet varierar mellan 25-27 st.

Vi hyr vårt hus av Svenska kyrkan och har 180 kvm till vårt förfogande.
Avd. Trädet arbetar på ovanvåningen med ca 16 barn som är 3-5 år. Ovanvåningen består av ett stort rum, uppdelat i två halvor.
Avd. Blomman arbetar på nedanvåningen med ca 9-11 barn som är 1-3 år.
Nedanvåningen rymmer ett stort rum till verksamheten men även kök (vi tillreder bara frukost och mellanmål själv), kapprum och toaletter.

Vi har en fantastiskt stor parkliknande trädgård med stora grönytor, en mängd olika träd, buskar, pilekojor, klätterställning, hinderbana och sandlåda. Vi försöker ta tillvara på vad naturen har att erbjuda under året. Vi brinner lika mycket för Naturvetenskapen som Montessoripedagogiken och tillbringar mycket tid utomhus.

Vi har en väl fungerande verksamhet och arbetar efter Montessoripedagogiken tillsammans med förskolans Läroplan.
Kännetecken för Montessoripedagogiken är en tilltro till barns förmåga och intelligens. Vi har en miljö där barnen fritt kan söka, upptäcka och göra egna erfarenheter. Vi brukar säga att alla barn har en inre drivkraft.

  • Barnen ska alltid respekteras och även den aktivitet de visar djupt intresse för
  • Barn har en unik förmåga till inlärning och den ska vi ta tillvara på
  • Barn lär sig genom att vara aktiva och använder alla sina sinnen. Rörelse är av stor betydelse för all inlärning.
  • Barnen väljer själv arbete utifrån intresse. Ensam eller tillsammans med andra.
  • Vi har en förberedd miljö där barnen rör sig fritt och inhämtar kunskap. Ordning där varje material har sin plats.
  • Vi värnar om vår miljö och allt liv på vår jord.
  • Vi pedagoger lyssnar in, inspirerar och är närvarande

Materialen delas in i Praktiska vardagsövningar (som syftar till att träna motorik, rörelsekoordination och koncentration. Känns ofta igen från saker man gör i hemmet). Här har vi också lagt till ämnet Teknik.
Sinnestränande material (utveckla syn, hörsel, känsel, lukt och smak)
Språk (material som lockar till skrivning och läsning)
Matematik (ett mkt konkret material som ger barnen en uppfattning om kopplingen mellan antal och siffror samt en introduktion till de fyra räknesätten).
Kulturämnena som innefattar botanik, zoologi, historia, geografi och allt som rör vår värld.
Konst och skapande vävs naturligt in i alla ämnen.

Men materialet är aldrig viktigare än barnet!!